Jumat, 27 Februari 2015

NGAYAWARA.kabar angin
angin kabur nyeret kabar
kabur, nut kabure angin
kabare angin
angin kabur.

kabar angin
sumiyut  tumiba pangkon  parungon aleleda aneng netra jiwangga kang lagya ginempil sungkawa kasempyok swasana kinebur paekaning  culika mubal kabesmi dahana jubriya

gondhelan  kabar
ngrengkuh bingung,
obah owah pindha  gabah aneng tampah,
mbarang beksan ketawang wirang.

ngukup kabar kabur
rubeda
godha
ngambra-ambra

surabaya, 20022015.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...