Minggu, 19 Juni 2011

GRAHANA

Apa sira ora rumangsa,
lamun iku pratandha
ilanging rasa kawicaksanan
ilanging rasa kamanungsan
ilanging rasa keadilan
ilanging rasa kajujuran
ilanging rasa rumangsa
karem kerem ing tumindak cidra
kapan
kapan
kapan
bisa waluya jati
apa isih ngenteni pepesthening Gusti ?

surabaya, 17 juni 2011.

Kamis, 16 Juni 2011

DHANDHANGGULA

Legi lima sanga paing puniki,
pon ing pitu wage ing sekawan,
kaliwon wolu neptune,
gantya ing dinanipun,
akad lima neptunireki,
senen neptu sekawan,
selasa tetelu,
rebo pitu neptunira,
kemis wolu jumat enem neptuneki,
setu sanga neptunya.


Tembang dhandhanggula ing dhuwur kanggo ngapalake neptune dina lan pasaran.

Pengikut

Matur Nuwun ...