Selasa, 25 Juni 2013

Sore-soreSore-sore neng latar akeh kancane,
rame-rame tetembangan sakerepe,
kanca-kanca ayo kanca,
kanca  sing prayitna
 aja dha sembrana,
ayo mubeng desa
lha  wong kowe-we-we sing sing marah-marahi
mentas saka toko merek simpleks nganggo berko
minggir-mas minggir ,
 mlipir mas mlipir
lihatlah aku menari, tari gembira loka
eee  tape ketan  tapene  jali 2 x
ooo  yes  eeee mambo
ooo yes  eeee mambo
wong-wong wong padha gumun mandheg  nyawang  montorku
bim-bim, bim-bim, bim-bim bim-bim.

lagu iki ana ing dagelan mataram Basiyo Midang 03, coba klik ing kene link 


Pengikut

Matur Nuwun ...