Jumat, 17 April 2015

UDAN JILAK
ing brang wetan,
diwangkara miyak barisan
udan kemrosak neng lumahing gegodhongan,
lir mandyaraga saka suwarga
garimis  winor ujwala
mutyara sumawur ing akasa

udan jilak kuwung ngombe,
widadari mangarcapada
salendhang  sekar rinonce,
lelarapan mawa cahya

udan jilak kuwung ngombe
rene-rene widadari takpethukne
lelumban ing sendhang kasmaran
jaka tarub lagi umpetan

udan jilak kuwung ngombe
asu manak nusu dhewe
lelagon tembang dolanan
wus ilang kasilep jaman
kalindhih donal bebek, tom lan jerry
siningkur doraemon lan sunio
plonga-plongo


surabaya, 17042015


Kamis, 16 April 2015

TEMBUNG WIT.
Ing basa Jawa Kuna ana tembung “wit” lan tembung “awit”.
Tegese tembung “wit” yaiku :
Ateges :
1.       pokok, pangkal, pohon.
2.       modal;
3.       ayah; leluhur
Andhahane saka “wit” iku :
1.       awitan = permulaan
2.       makawitan = mulai dengan; sebagai anak
3.       pawitan = modal
4.       kawitan = 1 leluhur, nnek moyang; 2 sebab; lantaran.
Tegese tembung “awit” . Andhahane tembung awit :
1.       angawit = siap, menghalang, menghadang
2.       mangawit = bertemu, berpapasan, bersiap, merintangi, mencegat, menunggu/mengintai (mangsa).
3.       mawit = siap
4.       mawitaken = mengundang
5.       umawit = menunggu
6.       inawitaken = disiapkan , disediakan
7.       kawit = tersedia, persediaan, hidangan
8.       kawit = sekonyong-konyong, kebetulan, barangkali, suatu kali
9.       pangawit = rintangan.

Dadine tembung ing basa Jawa anyar , sing dijupuk saka tembung sing nomer 1 yaiku tembung “wit” sing tegese : pokok, pohon, pangkal, modal, leluhur, dudu tembung “awit”.
Andhahane tembung wit ing basa Jawa anyar :
1.       wit = pohon
2.       wit > wit-witan = pohon-pohonan, banyak pohon.
3.       Wit > wit-wit > wiwit = mulai
4.       Wit > a + wit > awit = karena, bermula.
5.       Wit > pa + wit + an = modal, pokok
6.       Wit > ka + wit + an = asal mula, kapisan
7.       Wit > wit + ne (ning) > witne (witning)  = asal mula.
8.       Wiwit > ka + wiwit + an = dimulai


Jumat, 10 April 2015

MACAN
MACAN (Panthera tigris)
Macan kramane sima.
Macan dasanamane : sardula, mong, arimong, sima.

Tembung sardula, mong, arimong asale saka basa Jawa Kuna, dene tembung sima (simha) asale saka basa Sangskerta.
Ing basa Sangskerta sima iku padha karo singa. Tuladha :
Singhakara = simhakara : apengawak  singa,
singhadherya = simhadhairya : kendel kaya singa.
Singhanadha = simhanadha : panggerone singa

Miturut AA Mc Donell :
simha = lion,
simhadatta = name of an Assura,
simhadeva = name of a prince,
simhanada = lion’s roar; war cry; name of an Assura; of a son of Ravana; of a king of Malaya.
simhapura = name of a town.

Ana pitakonan antarane macan karo singa iku rak ora padha, kena apa jenenge padha ?
Ing India ana  macan lan uga ana singa. Dene ing tanah Jawa sing ana mung macan. Macan sing urip ing tanah India jinise kalebu Macan Benggala (Panthera tigris tigris) dene sing urip ing tanah Jawa jinis macan Jawa (Panthera tigris sondaica). Singa basa Latine :Panthera leo.
Ana buku sing nerangake yen anake macan jenenge “gogor”, dene anake singa jenenge “dibal”. Ing bausastra Poerwadarminta tembung “dibal” ora ditemokake, sing ana tembung “gedibal “ sing tegese : 1 lemah sing lumengket ing sikil; 2 batur. Gedibal sampeyan = baturmu (aku), kacethakna : dibal, kedibal.

Pengikut

Matur Nuwun ...