Jumat, 22 November 2013

TEMBUNG PANGGANDHENG, KATA PENGHUBUNG, KONJUNGSI (1)

Tembung panggandheng (kata sambung, konjungsi) yaiku tembung sing dianggo nggandheng tembung karo tembung, frasa karo frasa, kalusa karo klausa, ukara karo ukara.

Jinising tembung panggandheng miturut titi ukara:
1.      Tembung panggandheng koordinatif. Tembung panggandheng koordinatif yaiku tembung panggandheng kang kanggo nggandheng konstituen-konstituen kang kalungguhane sadrajat. Tuladha : lan, sarta, utawa, nanging, kamangka, dene, lsp.

2.      Tembung panggandheng subordinatif. Tembung panggandheng subordinatif yaiku tembung pangandheng kang kanggo nggandheng konstituen -konstituen kang kalungguhane ora sadrajat. Tuladha: wiwit, yen, saupamane, supaya, arepa, kaya, jalaran, saengga, karo, tanpa, yaiku, sing, padha karo, lsp.

3.      Tembung panggandheng korelatif; nggandheng loro utawa luwih unsur (tidak termasuk kalimat) kang nduweni status sintaksis sing padha lan mangun frasa utawa ukara. Ukara kang diwangun rada ngremit lan uga werna-werna, kadhang sadrajat, kadhang tundha lan bisa uga ukara kang nduweni jejer luwih saka siji kanthi wasesane tunggal. Tuladha: ora mung … nanging uga, mangkono iku …saengga, kaya mangkono … saengga, embuh …. embuh, lsp.

4.      Tembung panggandheng ing antarane ukara, kanggo nggandheng ukara loro, nanging ukara kasebut madeg dhewe.

Ana candhake ....

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...