Jumat, 30 Januari 2009

Neptune Dina lan Pasaran

Kanggo ngapalake neptune dina lan pasaran, sinawung ing tembang.

Asmaradana.

Setu sanga lawan Paing,
Ahad Legi neptu lima,
Senen Wage pat neptune,
Salasa neptunya tiga
Rebo Pon pitu ika,
Kemis Kliwon sami wolu,
Jumuwah nenem etungnya.

Neptune dina : Ahad = 5, Senen = 4, Selasa = 3, Rebo = 7, Kemis = 8, Jumat = 6, Sabtu = 9,
Neptune pasaran : Paing = 9, Pon = 7, Wage = 4, Kliwon = 8, Legi = 5.


Kanggo ngapalake cacahe wuku sinawung tembang ing ngisor iki .

Dhandhanggula.

Sinta Landep Wukir Tolu Kranthil,
Warigagung Julungwangi Sungsang,
Gumbreg Warigalit Wuye,
Kuningan Julungpujud,
Mandhasiya Galungan Langkir,
Mrakeh Tambir myang Maktal,
Pahang Kuruwelut,
Medhangkungan Wugu Wayang,
Klawu Dhukut Prangbakat klawan Manahil,
Watugunung tridasa.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...