Senin, 12 Januari 2009

Petungan Slametan Kanggo Wong Kang Tinggal Donya

Tabel Dina.
DN ..........3..........7........ 40..........100.....PDAK.....PDAK......1000
SRD......DN.......DN.......DN..........DN..........1............2.........DINA

AHA.....SEL.....SAB.......KAM......SEN.......RAB......SEL......JUM
SEN.....RAB.....AHA.....JUM........SEL........KAM.....RAB......SAB
SEL.....KAM....SEN......SAB........RAB......JUM........KAM.....AHA
RAB....JUM.....SEL.......AHA........KAM.....SAB......JUM.......SEN
KAM....SAB.....RAB.....SEN........JUM......AHA .......SAB......SEL
JUM....AHA.....KAM......SEL........SAB......SEN.......AHA......RAB
SAB....SEN.....JUM.......RAB.......AHA.......SEL........SEN......KAM


Tabel Pasaran :
DN ..........3..........7........ 40..........100.....PDAK.....PDAK......1000
SRD......DN.......DN.......DN..........DN..........1............2.........DINA

KLI......PAI.......LEG......WAG.....WAG....PON.....WAG......WAG
LEG.....PON......PAI......KLI........KLI.......WAG....KLI........KLI
PAI......WAG.....PON.....LEG......LEG......KLI.......LEG.......LEG
PON....KLI........WAG....PAI.......PAI.......LEG......PAI........PAI
WAG...LEG.......KLI......PON......PON......PAI.......PON......PON


Katrangan :
SRD = surud
DN = dina
PDAK = pendhak.
Cekakan liyane cekakan dina lan pasaran.

Carane ngetung:
1. Njodhokake antarane tabel dina lan tabel pasaran, conto :
Surude dina Ahad Wage wulan Bakdamulud:
a. 3 dinane tiba malem Selasa Legi.
b. 7 dinane tiba malem Sabtu Kliwon.
c. 40 dinane tiba malem Kemis Pon.
d. 100 dinane tiba malem Senen Pon
e. Pendhak 1 (pisan) tiba malem Rabu Paing.
f. Pendhak 2 (pindho_ tiba malem Selasa Pon.
g. 1.000 dinane tiba malem Jum'at Pon.

2. Kanggo ngetung 1.000 dinane, dietung 2 (rong) taun saka sasi surude banjur ditambah 9 (sangang) wulan. Contone : Surud wulan Bakdamulud + 9 (sangang) wulan (Ahad Wage) yaiku : 1.Jumadil Awal, 2. Jumadil Akhir, 3. Rejeb, 4. Ruwah, 5. Pasa, 6. Sawal, 7. Sela, 8. Besar, 9. Sura. Mula slametane tiba malem Jum'at Pon wulan Sura.


3. Yen nganggo petungan kalender Masehi :
a. Pendhak 1 (pisan) = tanggal surud - (disuda) 11 dina.
b. Pendhak 2 (pindho) = tanggal surud - 22 dina.
c. 1.000 dinane = tanggal surud - 5 dina. Manawa tanggal surude kurang saka tanggal 5, tiba wulan 9 (upamane) dene yen wis luwih saka tanggal 5, tiba wulan 10, saka wulan surude.

1 komentar:

Mbah Suro mengatakan...

Matur nembah nuwun Pak Ugeng, panjenengan sampun kerso minangkani panyuwun kawulo, mugi etangan puniko saged kangge warisan putra wayah kito sedoyo. Matur nuwun.....

Pengikut

Matur Nuwun ...