Rabu, 21 Januari 2009

Nggoleki Dina, Pasaran lan Wuku


Para sedulur sing kepingin nggoleki dina, pasaran lan wukune dina kelairane dak aturi  mriksani sing katur ing ngisor iki! 

Panjenengan klik ana kene!

Carane :

1. Panjenengan dak aturi mbukak excel, panjenengan serat : 

Kolom A = kolom MASUKAN, diformat tanggal.

Kolom B = kolom DINA (HARI), format hari

Kolom C = kolom PEMBAGIAN, rumuse = A4 / 5 banjur diformat fraction (pecahan).

Kolom D = tulis SISA HASIL BAGI , MUNG PECAHANE BAE  upamane  0/5, 1/5/, 2/5, 3/5 lan 4/5. Kolome diformat fraction.

Kolom E = kolom PASARAN, rumuse = vlookup (D4, I$4:J$8,2)  

Kolom F = kolom PEMBAGIAN , rumuse = roundup(A4/7,0) /30.

Kolom G = kolom tulis SISA HASIL BAGI, MUNG PECAHANE BAE , upamane 1/30, 1/15, 1/10 , 1/6 lan sateruse , format fraction.

Kolom H = kolom WUKU, rumuse = VLOOKUP(G4, I$12:J41, 2).

Kolom I lan J  = kolom tabel. Kolom I tulis ing range I4 = 1/5,  I5 = 2/5 lan sateruse. Range I12 ditulis 1/30, I13 = 1/15, I14 = 1/10, I15 = 11/30. Panjenengan mriksani daftar ing ngisor !.

Tabel Pasaran :

Range  / Pasaran ana ing Range I$4:J$8

Range I4 ditulis 1/5  , Range J4 ditulis Legi

Range I 5 ditulis 2/5 , Range J5 ditulis  Paing lan teruse ing ngisor iki ...

Range I6 , 3/5   = Pon.

Range I7 , 4/5   = Wage.

Range I8 , 0/5   = Kliwon.

Tabel Wuku:

Ana ing Range I$12 : J$41

Range I12 ditulis 1/3 , Range J12 ditulis  Langkir.

Range I13 ditulis 1/15, Range J13 ditulis Mandhasiya, lan teruse ing ngisor iki ...

Range I14, 1/10  = Julungpujud.

Range I15, 2/15  = Pahang.

Range I16, 1/6    = Kuruwelut.

Range I17, 1/5    = Marakeh.

Range I18, 7/30  = Tambir.

Range I19, 4/15  = Madhangkungan.

Range I20, 3/10  = Maktal.

Range I21, 1/3    = Wuye.

Range I 22, 11/30 = Manahil.

Range I23, 2/5    = Prangbakat.

Range I24, 13/30 = Bala.

Range I25, 7/15   = Wugu.

Range I26, 1/2     = Wayang

Range I 27, 8/15   = Kulawu.

Range I28, 17/30 = Dhukut.

Range I29, 3/5     = Watugunung.

Range I30, 19/30 = Sinta.

Range I31, 2/3     = Landhep.

Range I32, 7/10   = Wukir.

Range I33, 11/15 = Kuranthil.

Range I34, 23/30 = Tolu.

Range I35, 4/5    = Gumbreg.

Range I36, 5/6    = Warigalit.

Range I37, 13/15 = Warigagung.

Range I38, 9/10   = Julungwangi.

Range I39, 14/15 = Sungsang.

Range I40, 29/30 = Galungan.

Range I41, 1  = Kuningan.

Katrangan : Rumus iki ora bisa kanggo nggoleki taun sadurunge taun 1900.

Yen panjenengan kurang pana (jelas) bisa kirim E-mail marang :

Sugeng Karoyadiharjo kanthi alamat : sugengk056@gmail.com

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...