Rabu, 28 Januari 2009

Jaran Sunat.

Sing arep dakcritakake iki sawijining priyayi Angkatan Laut. Nalika semana kerawuhan bapake sing asli priyayi Sala. Nalika mertinjo menyang Surabaya putune lanang pamitan marang mbahe" Mbah kula badhe ningali kapal selam" kandhane putu mau marang mbahe.Sanalika mbahe kaget , ngendikane " Lho le, bedhug-bedhug arep menyang endi? Arep nonton jaran sunat?? Ana ngendi ana jaran sunat?"
Putune wis ora ngrungokake pitakone mbahe, mlayu mbradhat wae. Ibune si bocah ana ing jero dalem gumuyu kekelen banjur ngendika marang mbahe," Sanes jaran sunat, mbah. Kapal selam punika .... baita silem."
Mbahe ngendika, " Ooooo, dak kira ana jaran sunat."
Lha yen ana jaran sunat iku njur sing gelem nyunati ya sapa ? Piye ca?

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...