Senin, 26 Januari 2009

Ngaji

Istilah ngaji ing sekolahanku wis lumrah, wis biasa. Prastawa iki kedadean nalika ana sawijining guru agama pindhahan anyar. Nalika semana guru-guru lagi repot-repote setor biji, kamangka pak guru agama anyar mau bijine ora jangkep papat. Pak guru agama anyar kasebut, dak cekak wae asmane P. R matur marang kaur kurikulum" Kados pundi pak, bijinipun lare-lare nembe angsal kalih?". Kaur kurikulum banjur ngendikan supaya pak R ngaji wae. Sanalika pak R rada bingung, dhasare pak R mau weton pondhok tur dhasare priyayine meneng, temen lan jujur. Mireng ngendikane kaur kurikulum pak R rada bingung. Wong prekara biji kok dikongkon ngaji. Suwe anggone mikir apa sing dikarepake ngaji? Ngaji kitab apa? Apa ngaji kitab Taklim mutangalim, apa Salam Sufinah? Wis mesthi wae kitab loro iku ora ana. Wusanane banjur nyuwun priksa marang garwane sing kebeneran iya guru kono.
"Apa dhik karepe ngaji? Aku mau diprentah pak kaur kurikulum supaya ngaji," ngendikane marang garwane.
"E e alah, ngaji ngaten tegese ngarang biji ...".

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...