Kamis, 29 Januari 2009

Witing Klapa

Muridku, nalika samana aku mulangake wangsalan. Sing dak enggo conto yaiku lelagon "Witing klapa". Mesthi panjenengan isih apal lelagon iku. Cakepane (syaire) mangkene :

Witing klapa jawata ing ngarca pada,
salugune wong wanita, adhuh ndara,
kula sampun njajah praja,
ing Ngayogya Surakarta.

Tembang utawa lelagon iku ya wis daktembangake bareng-bareng karo murid liyane. Mula pangiraku, ya mesthi wis apal kabeh. Nuju sawijining dina aku menehi ulangan kanggo bocah-bocah. Salah sawijine bahan kanggo ulangan yaiku "wangsalan". Wangsalan iku unen-unen kang saemper cangkriman nanging batangane wis ana ing samburine. Soale mangkene :

Terusna wangsalan ing ngisor iki !
Witing klapa ...................
Mesthine jawabane :
Witing klapa jawata ing ngarca pada,
salugune wong wanita lan sateruse . Wit klapa iku jenenge glugu.

Jawabane muridku :
Witing klapa, mateng-mateng kabeh.
Piye ca, yen kaya ngene ???

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...