Jumat, 25 Mei 2012

PASRAH
Lingsir dalu,
timpuh  marikelu.
mung napas kang  lumaku,

Sirep kayon,
samirana alon,
ngluru paran pitakon.

Lingsir wengi,
keplantrang ing margi,
mondhong  gembolan  ati.

Lilanana,
lumarap ing ngarsa,
srah jiwa ngindhit dosa.


Jombang, 30 april 2012


- format bangsapatra = 4 6 7 ( 3 gatra ) saben sapada, lan gunggung 4 pada.


Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...