Jumat, 16 November 2012

PATILASAN KRATON MAJAPAIT (2)


SEGARAN.


Segaran, salah sawijine wewangunan wadhuk (kolam, belong, balong) gawean manungsa ing jaman Majapait sing isih bisa kita deleng nganti tekan seprene. Segaran iki ditemokake dening Ir. Henry Maclain Pont ing taun 1926. Segaran iki manggon ana ing Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Segaran iki awujud pesagi dawa kang dawane 375 m ambane 125 m, tembok segaran dhuwure 3,16 m.
Segaran digawe saka bata kang dipasang lan diraketake kanthi cara digosok-gosok (tanpa nganggo luluhan kapur utawa semen). Ana ing sisih kidul wetan ana tulakan (bolongan kanggo ilen-ilen banyu, kalen) kanggo ngilekake  banyu mlebu menyang segaran. Ilen-ilen utawa kalen iki saka Balong Dawa (balong, belong = tlaga) dene ing sisih lor kulon ana tulakan kanggo mbuwang banyu  tumuju menyang Balong Bunder. Balong (tlaga) kasebut saiki wis ora kanggo maneh jalaran wis cethek  katutupan endhut.


Miturut critane wong-wong sing manggon  ana ing kono, nalika jaya-jayane Kraton Mojopait, Segaran mau kanggo lelangen  (seneng-seneng) sang Prabu lan kanggo nyugata lan ngurmati para tamu saka mancanegara. Sawise kembul bojana andrawina wis rampung, sakabehe piranti kang kanggo nyugata para tamu mau kaya tuwung (mangkok), sendhok, piring lan sapaninggalane dibuwang ing segaran kanggo nuduhake kasugihane lan kemakmjurane  Negara Mojopait.


Segaran kasebut uga disebutake ing buku Negarakertagama pupuh VII:5.3. Saka kadohan katon ana undhak-undhakan kanggo mudhun menyang segaran.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...