Jumat, 02 November 2012

PADESAN ING WAYAH ESUK

Dhandhanggula.
Jago kluruk rame kapiyarsi,
lawa kalong lurun pandhelikan,
jrih kawanan ing semune,
wetan bang sulakipun,
mratandhani yen bangun enjing,
rembulan wus gumlewang,
neng kuloning gunung,
ing padesan wiwit obah,
lanang wadon pan samya anambut kardi,
ngayahi kuwajiban.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...