Rabu, 08 Agustus 2012

PRAWAN AMERIKA

Prawan ayu saka Universitas San Diego, Amerika Serikat sing lagi  sinau njoget ing Ngayojakarta Hadiningrat. Bareng menganggo busana Jawa,  jiaaaan ayu tenan, ora kalah karo widodari tumurun.

5 komentar:

Yuni Sulistyaningrum mengatakan...

waduh...kula kawon ayu mjih Rama...salam pitepangan kagem Rama Sugeng Kariyodiharjo...mugi saestu tansah pinanggih sehat Rama sakaluwarga...Amin.

Yuni Sulistyaningrum mengatakan...

Ugi nyuwun palilah badhe 'copaste' (copy-paste basa jaminipun menapa njih???) kintunan ingkang wonten nginggil. Matur nuwun....sumber tetep bade kula sebataken koq...

Sugeng Kariyodiharjo mengatakan...

Mbak Yuni Sulistyaningrum, matur nuwun sanget dene panjenengan sampun kersa rawuh wonten rompok kula sarta kersa tetepangan kaliyan kula. Menawi badhe ngersakaken copy sumangga kersa.

Yuni Sulistyaningrum mengatakan...

matur nuwun sampung paring wangsulan lan namung badhe ngaturaken Sugeng Riyadhi 1433H minal aidin wal faidzin...

Sugeng Kariyodiharjo mengatakan...

Kullu amin wa antum ila bi khoirin. Sawangsulipun kula ngaturaken Sugeng Riyadi ugi. Matur nuwun.

Pengikut

Matur Nuwun ...