Rabu, 08 Agustus 2012

BASA KRAMA


Pitakon :
Ingkang pundi ingkang manut unggah-ungguh ingkang leres:
“Mbah, kula badhe taken?"
"Mbah, kula badhe nyuwun priksa?"
Kamangka wonten tembung "mundhut priksa" tetiganipun sami-ngemu teges "takon"?

Wangsulan :

"Mbah, kula badhe nyuwun priksa?"

“Leee, kae lho Eyangmu arep mundhut presa kapan olehmu mangkat . . .

  Wonten tiyang, ketingalipun sampun sepuh sanget taken pundi margi dhateng Wanasalam.


Yen manut unggah-ungguh, kula sarujuk pamanggihipun @Ki Sastra Adiguna ( tuladha taken dhumateng ingkang langkung ingajenan) punapa dene pamanggihipun mas Deha Abadinar  ( tuladha taken saking ingkang langkung ingajenan) . Dene tembung taken ( ngoko : takon) kaginakaken dening utawi dhumateng tiyang ingkang kaanggep sami drajatipun. Nuwun.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...