Kamis, 02 Agustus 2012

Parikan (4)Godhong tela takcokleki.
Yen kowe randha takgoleki.

Takcokleki dadi sepuluh.
Takgoleki, takwayuh

Neng kali ana gemake,
 rung dirabi metu anake.

Gedhang magal nggo manisan
ana andha nggo penekan
sidhang gagal ora mung sepisan
dadi randha kok kangelan

Andha siji kok dicolong
Nadyan randha isih mencorong

Landa telu kemulan sarung ...
randa lemu njaluk ditembung ...

Andha pring kanggo menek klapa
 Randha bengkring dipenek lara.

Gemake kuru ora doyan mangan,
anake turu emake njur diajak layangan.

Neng kali ana gemake,
durung dirabi metu anake...


Andha siji kayu glugu
Randha siji direbut wong telu

Kayu gkugu witing klapa
Wong telu iku sapa

Uwit klapa dipangan wangwung,
 lha sapa sing sabendina ngrubung.

Kok kaya tape dirubung laler
Ora digape golek sing pinter.

Tape ketan ragine wangi,
tiwas digawekne parikan cahe durung tangi.

Isih turu ketoke angler
Rupane ayu tibake ngiler

Ketoke angler ra isa ngguyu,
Sanajan ngilier rupane ayu.

Turu ngisor pager,
dasar ayu gek ya pinter...


Parikane Mas Djajus Pete dkk ing pesbuk.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...