Jumat, 10 Oktober 2008

Paribasan

Dom sumuruping banyu : Mata pita (mata-mata) banget ngati-atine ing panggonan mungsuh.

Dudutan lan anculan : Wong loro sekongkelan, nanging sing siji ethok-ethok ora weruh.

Dudu berase ditempurake : Melu nimbrung sing dudu prekarane.

Gajah marani wantilan : Wong sing sengaja marani bebaya.

Gajah ngidak rapah : Wong sing nerak wewalere (pepacuhe) dhewe.

Gambret singgang mrekatak ora ana sing ngundhuhi : Wong wadon (prawan) pinter srawung, nanging ana sing ngepek bojo.

Garang nanging garing : Wong sing katone mewah nanging salugune mlarat (ketara gagah nanging ora duwe).

Ngontragake gunung : Wong sing bisa ngalahake mungsuh sing luwih kuwat utawa rosa, nganti gawe gumune wong akeh.

Nglungguhi klasa gumelar : Wong kang kari nemu kepenake, ora melu rekasane .

Tigan kaapit ing ing sela : Wong ringkih dimungsuh wong loro tur luwih kuwat utawa rosa.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...