Kamis, 09 Oktober 2008

Paribasan

Adedamar tanggal pisan kapurnaman : Wong nggugat ing pengadilan, nanging nganti rampung, jalaran welas marang wong dijak prekaran.

Adol lenga kari busike : Wong dundnum barang nanging sing adum ora kebagean.

Adus kringget : Wong kang nyambut gawe abot.

Ambalung usus : Wong kang kekarepane kendho kenceng.

Ambondhan tanparatu : Wong sing ora ngakni paprentahan

Ambuntut arit : Rembugfan sing awale gampang wasa dadi angel.

Ambidhung api rowang : Wong ngggodha ( ngrusuhi) wong liya nanging ethok-ethok dadi kanca.

Ambeguguk angutha waton : Wong kang sengaja ora nuruti prentah.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...