Selasa, 22 September 2015

CANDHI KEBO IRENG
Candhi  Kebo Ireng mapan ing dhukuh Kebo Ireng, desa Ngerong, kecamatan Gempol, kabupaten  Pasuruan. Candhi  iki kahanane wis rusak banget. Kang kari mung awujud pondhasi. Ora kaweruhan sapa lan jaman apa anggone nggawe.
Nitik wewujudane pondhasi kang ana kira-kira arupa candhi Hindhu. Adhepe candhi mangulon. Nalika ditemokake pisanan ing taun sangang puluhan candhi ana ing satengahing barongan pring.   

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...