Senin, 10 Maret 2014

SWARA U JEJEG LAN U MIRINGU JEJEG
U jejeg yaiku aksara U diucapake U, manggone :
1.       Ing tembung : ulu, buku, buru, cupu, dudu, dhuku, gulu, guru, guyu, juru,  kudu, kuru, lunyu, sungu, suru, tuku, turu, tuju, wluku, wulu, wungu, wuru, yuyu,
2.       Ing wanda wiwitane tembung : budi, bungah, bumi, buri, bunder, buntel, cuki, clumpring, clumik, cukat, culik, kula, lunga, wuta, duta, duga, suka, suta, sura, lsp.
3.       Ing wanda pungkasan kang awujud wanda menga : ayu, alu, asu, awu, aku, banyu, waru, wayu, wagu, watu, sangu, garu, palu, saru, jalu, mangu, mau, kayu, lsp.
4.       Ing tembung kang kedadean saka sak wanda : club, cuh, thur, lsp. Tembung-tembung iku lumrahe nirokake uni utawa swara.

U jejeg owah dadi U miring, yen :
1.       Kawuwuhan panambang an : sepaton, lagon, guyon, guron, buron, tukon, turon, wungon, wlukon, lunyon, lsp.

U jejeg ing tembung- tembung kang pungkasane wanda menga yen oleh panambang na  dadi : garokna, lagokna, gurokna, turokna, sangokna, tukokna, akokna, wayokna, palokna, bukokna, lsp.

U MIRING
U miring yaiku aksara U diucapake / diwaca O, manggone :
1.       Ing tembung kang dumadi saka sawanda awujud wanda sigeg: bung, kung, kur, mur, mung, tur, lsp.
2.       Ing pungkasane tembung kang awujud wanda sigeg : balung, kalung, jagung, sarung, tarung, wadung, warung, parut, manut, janggut, badhut, welut, sabun, katun, wangun, taun, watun, dhapur, kasur, atur, walur, lamur, jamur, lsp.

U miring ing wanda sigeg  ing pungkasane tembung bali jejeg maneh , yen :
1.       Kawuwuhan panambang an : balungan, sarungan, kalungan, parutan, wangunan, sabunan, watunan, taunan, lsp.
2.       Kawuwuhan panambang e : kalunge, sabune, welute, janggute, bunge, kasure, ature, wadunge, warunge, jamure, lsp.
3.       Kawuwuhan panambang I, nunuti, bubuti, turuti, kalungi, sabuni, watuni, lsp.
4.       Kawuwuhan panambang ana : kalungana, sabunana, parutana, kasurana, aturana, cathutana, lsp.

U miring ing wanda sigeg  tetep miring, yen:
1.       Kawuwuhan panambang ne utawa ke / ake : kalungne, kalungke, kalungake, parutne, parutke, parutake, aturne, aturke, aturake, lsp.
2.       Kawuwuhan panambang na : kalungna, parutna, jabutna, cathutna, sarungna, bacutna, lsp.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...