Jumat, 07 Maret 2014

ARANE ANAK

Araning Anak

Anak Ngangkrang : kroto
Anak asu : kirik
Anak pitik : kuthuk
Anak babi : gembluk
Anak bandeng : nener
Anak banyak : blengur
Anak bantheng : wareng
Anak baya : krete
Anak bebek : meri
Anak blanak : sendha
Anak munyuk : kowe
Anak bulus : ketul
Anak cacing : lur
Anak cecak : sawiyah
Anak celeng : genjik
Anak coro : cere
Anak dara : piyik
Anak emprit : indhil
Anak gagak : engkak
Anak gajah : bledug
Anak gangsir : clondo
Anak garangan : rase
Anak garengpung : drungkuk
Anak gemak : drigul
Anak glathik : cecrekan
Anak gundhik : laron/rayap
Anak jangkrik : gendholo
Anak jaran : belo
Anak kadhal : tobil
Anak kalajengking : ketupa
Anak kancil : kenthi
Anak kebo : gudel
Anak kemangga : ceriwi
Anak kepik : mreki
Anak kidang : kompreng
Anak kethek : kenyung
Anak kintel : kenthus
Anak kinjeng : senggutru
Anak kodhok : precil
Anak kombang : engkuk
Anak kucing : cemeng
Anak kura : laos
Anak kutuk : kotesan
Anak kwangwung : gendhot
Anak lawa : kampret
Anak lele : jabrisan
Anak lemut : uget-uget
Anak luwak : kuwuk
Anak luwing : gonggo
Anak macan : gogor
Anak manuk : piyik
Anak menjangan : kompreng
Anak menthok : minthi
Anak merak : uncung
Anak sapi : pedhet
Anak singa : dibal
Anak tawon : gana
Anak tekek : celolo
Anak tikus : cindhil
Anak tuma : kor
Anak ula : ucet
Anak urang : grago
Anak wader : sriwet
Anak walang : dhogol
Anak warak : plencing
Anak wedhus : cempe
Anak welut : udhet
Anak yuyu : beyes


Saka : Ilham Jauhari Effendi

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...