Sabtu, 14 Agustus 2010

AMENANGI JAMAN EDAN
Koreksi :
Ing ukara Dilalah karsa Allah sing bener ngango pada lingsa, dudu pangkon.
Ing ukara Begja-begjane kang lali, uga nganggo pada lingsa.


.

2 komentar:

Paromo Suko mengatakan...

wah,
anggen kula nyobi maos sampun glothak-glathuk, pak
nanging damel remening manah

kemutan swargi bapak, yen wanci siyam makaten punika, pinten-pinten dalu ngrakit sekar pinten-pinten pupuh mawi aksara jawi,
dipun kintun dhateng sumitranipun rikala alit

Pak Ugeng mengatakan...

Mas Paromo, menapa ingkang dipun ayati keng rama menika minangka patuladhan tumrap para mudha,kangge angleluri aksara Jawi . Minangka conto bangsa Cina remen nyerat sesanti, tembung-tembung ingkang nggigah semangat, lan "kata-kata mutiara".

Pengikut

Matur Nuwun ...