Rabu, 18 Maret 2009

Sinau Nembang Macapat1.
Mingkar mingkuring angkara,
akarana karenan mardisiwi,
sinawung resmining kidung,
sinuba sinukarta,
mrih kretarta pakartining ngelmu luhung,
kang tumrap neng tanah Jawa,
agama ageming aji.


2.
Jinejer neng Wedhatama,
mrih tan kemba kembenganing pambudi,
mangka nadyan tuwa pikun,
yen tan mikani rasa,
yekti sepi asepa lir sepah samun,
samangsane pakumpulan,
gonyak ganyuk nglelingsemi.

3.
Nggugu karsaning priyangga,
nora nganggo peparah lamun angling,
lumuh ingaran mbalilu,
uger guru aleman,
nanging janma kang wus waspadeng semu,
sinamun ing samudana,
sasadon ingadu manis.

(Serat Wedhatama, KGPAA Mangkunagara IV)PangkurII - Mr Soegeng

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...