Jumat, 13 Maret 2009

Sinau Nembang Macapat

Miturut katrangane P. Padmosukotjo, cara sing paling gampang kanggo nyinau tembang Macapat yaiku ngapalake not Lancaran Bendrong. Yen notasi Bendrong wis bener anggone nembangake, lagi nembang Macapat kaya sing kapacak ing dhuwur. Liya wektu dak sambung posting notasi Bendrong.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...