Jumat, 06 Maret 2009

Aja ngrokok, yen durung sakti !

Sawijining dina aku mulang bab bebayane ngrokok. Apa sebabe rokok kok dilarang, jalaran ing rokok ngandhut racun-racun sing bisa ndadekake awak ora sehat. Wis mesthi bae para maos wis ngerti kabeh. Aku dhewe ing jero kelas ya ora nate ngrokok. Yen kepingin ngrokok ana ing jabane kelas. Kabeh dak terangake kanthi gamblang. Sejene rokok ngandhut racun, roko uga ngentekake dhuwit blanja. Yen dietung ing dalem setaun bisa nganti yutan rupiyah. Gampangane : sedina ngrokok entek rong bungkus, regane 2 ping Rp. 7.500 ana limalas ewu rupiyah. Sesasi kari ngepingake wae, limalas ewu rupiyah ping 30 kira-kira ana patangatus ewu rupiyah. Yen setaun wis pira ? Lha rak meh limang yuta !
Bali anggonku mulang mau, sajake bocah-bocah wis padha ngerti. Aku banjur takon, "Anak-anak sudah paham atau belum?". Muridku mangsuli , "Sudaaaaaah !".Aku banjur takon maneh, "Siapa yang ingin bertanya, silakan!"
Ana muridku sing takon, "Pak Guru saya lihat kok masih ngrokok". Aku mangsuli, "Saya kan sakti, oleh sebab itu kalau kamu nggak sakti, jangan ngrokok! Satemene wangsulanku mung sakecandhake. Sepurane sing dawa ca !

2 komentar:

Mbah Suro mengatakan...

Pak Sugeng masih ngrokok tho?
Alhamdulilah saya begitu memasuki masa pensiun bisa putus hubungan dengan rokok, memang penuh dengan perjuangan untuk bisa berhenti merokok.
Yang saya rasakan setelah berhenti merokok, nafas menjadi panjang, bau mulut berkurang dan nafsu makan bertambah. Pokoke enak tenaaan Pak, monggo dicoba!

Pak Ugeng mengatakan...

Matur nuwun mbah Suro.

Pengikut

Matur Nuwun ...