Jumat, 13 Maret 2009

Sinau Nembang Macapat

(wudun)
2.
Ngelmu iku kalakone kanthi laku,
lekase lawan kas,
tegese kas nyantosani,
setya budya pangekese dur angkara.

3.
Angkara gung neng angga anggung gumulung,
gegolonganira,
tri loka lekere kongsi,
yen den umbar ambabar dadi rubeda.

4.
Beda lamun kang wus sengsem reh ngasamun,
semune ngaksama,
sesamane bangsa sisip,
sarwa sareh saking mardi martotama.00.pucung.MP3.MP3 - Mr Soegeng

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...