Jumat, 17 April 2015

UDAN JILAK
ing brang wetan,
diwangkara miyak barisan
udan kemrosak neng lumahing gegodhongan,
lir mandyaraga saka suwarga
garimis  winor ujwala
mutyara sumawur ing akasa

udan jilak kuwung ngombe,
widadari mangarcapada
salendhang  sekar rinonce,
lelarapan mawa cahya

udan jilak kuwung ngombe
rene-rene widadari takpethukne
lelumban ing sendhang kasmaran
jaka tarub lagi umpetan

udan jilak kuwung ngombe
asu manak nusu dhewe
lelagon tembang dolanan
wus ilang kasilep jaman
kalindhih donal bebek, tom lan jerry
siningkur doraemon lan sunio
plonga-plongo


surabaya, 17042015


Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...