Jumat, 10 April 2015

MACAN
MACAN (Panthera tigris)
Macan kramane sima.
Macan dasanamane : sardula, mong, arimong, sima.

Tembung sardula, mong, arimong asale saka basa Jawa Kuna, dene tembung sima (simha) asale saka basa Sangskerta.
Ing basa Sangskerta sima iku padha karo singa. Tuladha :
Singhakara = simhakara : apengawak  singa,
singhadherya = simhadhairya : kendel kaya singa.
Singhanadha = simhanadha : panggerone singa

Miturut AA Mc Donell :
simha = lion,
simhadatta = name of an Assura,
simhadeva = name of a prince,
simhanada = lion’s roar; war cry; name of an Assura; of a son of Ravana; of a king of Malaya.
simhapura = name of a town.

Ana pitakonan antarane macan karo singa iku rak ora padha, kena apa jenenge padha ?
Ing India ana  macan lan uga ana singa. Dene ing tanah Jawa sing ana mung macan. Macan sing urip ing tanah India jinise kalebu Macan Benggala (Panthera tigris tigris) dene sing urip ing tanah Jawa jinis macan Jawa (Panthera tigris sondaica). Singa basa Latine :Panthera leo.
Ana buku sing nerangake yen anake macan jenenge “gogor”, dene anake singa jenenge “dibal”. Ing bausastra Poerwadarminta tembung “dibal” ora ditemokake, sing ana tembung “gedibal “ sing tegese : 1 lemah sing lumengket ing sikil; 2 batur. Gedibal sampeyan = baturmu (aku), kacethakna : dibal, kedibal.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...