Kamis, 22 Januari 2015

PANAMBANG EN.Trap-trapane panambang EN ing tembung kang nduweni rimbag hagnya (pakon) lan ing tembung kang nduweni rimbag guna utawa adiguna ana bedane sethithik.
1.      Trap-trapane panambang EN ing tembung kang nduweni rimbag hagnya (pakon).
a.       Panambang EN sumambung ing tembung kang wanda pungkasane arupa wanda menga (vocal), panambang EN owah dadi NEN, tuladha:
                                                              i.      jaga + en > jaganen
                                                            ii.      para + en > paranen.
                                                          iii.      tata + en > tatanen.
                                                          iv.      waca + en > wacanen.
                                                            v.      ambu + en > ambunen.
                                                          vi.      garu + en > garunen.
                                                        vii.      tuku + en > tukunen.
                                                      viii.      biji + en > bijinen.
                                                          ix.      ganti + en > gantinen.
                                                            x.      tliti + en > tlitinen.
                                                          xi.      pepe + en > pepenen.
                                                        xii.      gawe + en > gawenen.
b.      Panambang EN sumambung ing tembung kang wanda pungkasane arupa wanda sigeg, panambang EN trap-trapane bares wae, tuladha:
                                                              i.      tulis + en > tulisen
                                                            ii.      gambar + en > gambaren.
                                                          iii.      pangan + en > panganen.
                                                          iv.      bujung + en > bujungen.
                                                            v.      garis + en > garisen.
                                                          vi.      bukak + en > bukaken.
                                                        vii.      etung + en > etungen.
                                                      viii.      balang + en > balangen.
                                                          ix.      sawang + en > sawangen.
                                                            x.      garap + en > garapen.
2.      Panambang EN kang sumambung ing tembung kang nduweni rimbag guna. Rimbag guna  nduweni teges ketaman utawa kena, tuladha:
a.       Panambang EN kang sumambung ing wanda menga, panambang EN owah dadi NEN,  tuladha:
                                                              i.      panu + en > panunen.
                                                            ii.      lelara + en > lelaranen.
b.      Panambang EN kang sumambung ing wanda sigeg, trap-trapane bares wae, tuladha:
                                                              i.      cangkrang + en > cangkrangen
                                                            ii.      wudun + en > wudunen.
                                                          iii.      jamur + en > jamuren.
                                                          iv.      timbil + en > timbilen.
                                                            v.      kadhas + en > kadhasen.

Rimbag guna : tembung lingga + en.

3.      Panambang EN kang sumambung ing tembung kang nduweni rimbag adiguna. Rimbag adiguna nduweni teges keladuk, kakehan utawa luwih.
a.       Panambang EN sumambung ing wanda menga, panambang EN owah dadi AN, tuladha:
                                                              i.      ka + dawa + en > kadawaan > kadawan > kedawan.
                                                            ii.      ka + lemu + en > kalemuen > kalemon > kelemon.
                                                          iii.      ka + legi + en > kalegien > kalegen > kelegen.
                                                          iv.      ka + gedhe + en > kegedheen > kagedhen > kegedhen
                                                            v.      ka + jero + en > kajeroen > kajeron > kejeron.
b.      Panambang EN sumambung ing wanda sigeg, trap-trapane bares wae, tuladha:
                                                              i.      ka + bablas + en > kabablasen > kebablasen.
                                                            ii.      ka + cilik + en > kaciliken > keciliken.
                                                          iii.      ka + dhuwur + en > kadhuwuren > kedhuwuren.
                                                          iv.      ka + apik + en > kaapiken > kapiken.
                                                            v.      ka + elek + en > kaeleken > keleken.

Rimbag adiguna : ka + tembung lingga + en

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...