Rabu, 20 Februari 2013

TEMBUNG KRAMA (2)


1.       dina                                 dinten                            -
2.       disilih, diutang                  dipunampil                  -
3.       diyan                               dilah                               -
4.       dluwang                          dlancang                       -
5.       dol                                  sade                               -
6.       dol-tinuku                       sade tinumbas           -
7.       drema                             dremi                             -
8.       drigama                           drigami                          -
9.       dudu                               dede (sanes)              -
10.   duga                               dugi                                -
11.   duga-duga                      dugi-dugi                      -
12.   duren                              ambetan                       -
13.   durung                            dèrèng                          -
14.   éling                                ènget                             -
15.   èlmu                                èlmi                                -
16.   énak                                éca                                  -
17.   endhog                            tigan                               -
18.   enggon                            enggèn                          -
19.   enjet                                apu                                 -
20.   entek                               telas                               -
21.   ésuk                                énjing (énjang)          -
22.   étung                               étang                             -
23.   éwa mangkono                éwa makaten             -
24.   éwa samono                    éwa samanten           -
25.   éwuh                               èwed                             -
26.   gadhe                              gantos                           -
27.   gadhen                            gantosan                      -
28.   gajah                               liman                              -
29.   ganep                              jangkep                         -
30.   ganti                                gantos                           -
31.   garap banyu                    garap toya                    -
32.   garap sari                        garap santun               -
33.   gati                                  gatos                              -
34.   gawan                              bektan                           -
35.   gedhang                           pisang                            -
36.   gedhe                               ageng                             -
37.   gegaman                          dedamel                       -
38.   geneya                             punapaa                       -
39.   geni                                  latu                                 -
40.   genti                                 gentos                           -
41.   getih                                 rah                                  -
42.   godhong                           ron                                  -
43.   goroh                               dora                                -
44.   gugat                                gigat                               -
45.   gugu                                 gega                               -  
46.   gula batu                          gendhis sela                -
47.   gula                                  gendhis                         -
48.   guna                                 gina                                 -
49.   gunem                              ginem                            -
50.   guyu                                 gujeng                           -
51.   ijo                                    ijem                                -
52.   ijoan                                ijeman                           -
53.   ijol anggon                       linton anggèn             -
54.   ijol                                   lintu, linton                  -
55.   ika                                   punika                           -
56.   iki                                    punika                           -
57.   iku                                   punika                           -
58.   ilang                                 ical                                   -
59.   imbuh                               imbet                             -
60.   ingon                                ingah-ingahan            -
61.   ingu                                  ingah                              -
62.   ireng                                 cemeng                         -
63.   isih                                    taksih                             -
64.   iwak                                  ulam                               -
65.   iya                                     inggih                             -
66.   jaba                                   jawi                                 -
67.   jaban                                 jawèn                            -
68.   jago adon                          sawung abenan         -
69.   jago                                  sawung                         -
70.   jaluk                                 tedha                             -
71.   jambe                               wohan                           -
72.   jarit ciyut (kemben)           sinjang aut                   -
73.   jati                                    jatos                               -
74.   jawa                                 jawi                                 -
75.   jero                                   lebet                              -
76.   jeruk                                 jeram                             -
77.   jogèd                                 beksa                             -
78.   jogèdan                             beksan                          -
79.   kaanan                               kawontenan               -
80.   kabatinan                           kabatosan                    -
81.   kabecikan                          kasaenan                      -
82.   kabeh                                sadaya                           -
83.   kabener                              kaleres                          -
84.   kabisan                               kasagedan                   -
85.   kabotan                              kawratan                      -
86.   kaboten                              kawraten                      -
87.   kabubuhan                          kabebahan                  -
88.   kabungahan                        kabingahan                  -
89.   kaburi                                kawingking                  -
90.   kacek                                kaot                                -
91.   kaciliken                            kaliten                           -
92.   kadadean                          kadadosan                   -
93.   kadi                                   kados                             -
94.   kadohan                             katebihan                     -
95.   kadohen                             ketebihen                    -
96.   kae                                    punika                           -
97.   kagawa saka                      kabekta saking           -
98.   kajaba                                kajawi                            -
99.   kakehen                             kekathahen                 -
100.         kaku                             kaken                             -

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...