Selasa, 19 Februari 2013

TEMBUNG KRAMA INGGIL


TEMBUNG KRAMA INGGIL BARANG LAN PANGANGGO
TEMBUNG NGOKO        TEMBUNG KRAMA   TEMBUNG KRAMA INGGIL
1.       ali-ali                                     ali-ali                            sesupe
2.       anggon-anggon                      anggèn-anggèn              pangageman
3.       bantal                                    bantal                            kajangsirah
4.       bebed                                    bebed                            nyamping
5.       boreh                                    boreh                             konyoh
6.       dolanan                                dolanan                          ameng-amengan
7.       gelang                                   gelang                            binggel
8.       iket                                       iket                                dhestar
9.       jamu                                     jampi                              loloh
10.   jaran                                     kapal                              titihan
11.   jarit                                       sinjang                           nyamping
12.   kalung                                  kalung                            sangsangan
13.   kathok                                 kathok                            lancingan
14.   kemben                               kemben                           kasemekan
15.   kemul                                  kemul                             singep
16.   keris                                   dhuwung                          wangkingan
17.   klambi                                 rasukan                           ageman
18.   kuluk                                   kuluk                               makutha, panunggul
19.   lampit                                  lampit                              lante
20.   omah                                   griya                               dalem
21.   omben                                omben                             unjukan
22.   panah                                  panah                              jemparing
23.   paturon                               patileman                         pasarean
24.   payung                                payung                            songsong
25.   pedhang                              pedhang                          sabet
26.   pupur                                  pupur                              tasik
27.   sabuk                                  sabuk                              paningset
28.   suru                                     suru                                 lantaran
29.   susur                                    susur                               penasar
30.   teken                                   teken                               lantaran, rotan
31.   tuma                                    tuma                                itik

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...