Rabu, 20 Februari 2013

TEMBUNG KRAMA (1)


TEMBUNG-TEMBUNG KANG NDUWENI TEMBUNG KRAMA
TEMBUNG NGOKO         TEMBUNG KRAMA
1.       abang                                   abrit                                -
2.       abot                                      awrat                             -
3.       adang                                   bethak                           -
4.       adhem                                 asrep                              -
5.       adhep                                  ajeng                              -
6.       adoh                                     tebih                              -
7.       adol                                      sade                               -
8.       adon                                     abenan                          -
9.       adon-adon                         aben-abenan              -
10.   adu                                       aben                               -
11.   agama                                  agami                             -
12.   aja                                         sampun, ampun        -
13.   aji aos                                  -
14.   aju                                         ajeng                              -
15.   akeh                                     kathah                           -
16.   aku (diaku)                        dipunaaken                 -
17.   ala                                         awon                              -
18.   alang-alang                        kambengan                 -
19.   alas                                       wana                              -
20.   amarga                                amargi                           -
21.   amba                                    wiyar                              -
22.   ambon-ambon                 ambet-ambetan       -
23.   ambu                                   ambet                            -
24.   ambung                              aras                                 -
25.   ana                                        wonten                         -
26.   anak bojo                           anak simah                  -
27.   anakan (dhuwit)              sareman                       -
28.   angga                                   anggi                              - (kat : 5 gedheng tumrap pari)
29.   angon                                  angèn                            -
30.   anom                                   anèm                             -
31.   antara                                  antawis                         -
32.   anyang (dianyang) awis (dipunawis)                -
33.   anyar                                    énggal                            -
34.   apa                                        punapa                          -
35.   apura                                   apunten                        -
36.   arah                                      angkah                          -
37.   arang                                    awis                                -
38.   arang-arang                       awis-awis                     -
39.   arep                                      badhe                            -
40.   arep-arepan                      ajeng-ajengan            -
41.   arti                                        artos                               -
42.   asu                                        segawon                       -
43.   becik                                    sae                                  -
44.   bae                                       kemawon                     -
45.   baku                                     baken                            -
46.   balen                                    wangsulan                   -
47.   bali                                        wangsul                        -
48.   banget                                 sanget                           -
49.   banjir                                   bena                               -
50.   banjur                                  lajeng                             -
51.   banyu                                  toya                                -
52.   bareng                                 sareng                           -
53.   bata                                      banon                            -
54.   bathikan                             seratan                          -
55.   batur tukon                       rencang tumbasan   -
56.   batur                                    rencang                         -
57.   bener                                   leres                               -
58.   bengawan                          benawi                          -
59.   bengi                                    dalu                                -
60.   beras                                    wos                                 -
61.   bersih desa                        bersih dhusun            -
62.   bisa                                       saged                             -
63.   bobot                                   wawrat                          -
64.   bocah                                   lare                                 -
65.   bola-bali                              wongsal-wangsul      -
66.   bubar                                   bibar                               -
67.   bubrah                                bibrah                            -
68.   budhal                                 bidhal                             -
69.   bukak                                   bikak                              -
70.   bungah                                bingah                           -
71.   buri                                       wingking                       -
72.   buruh                                   berah                             -
73.   butarepan                          butajengan                  -
74.   buwang                               bucal                              -
75.   catur                                     canten                           -
76.   celeng                                  andhapan                     -
77.   cilik                                        alit                                   -
78.   coba                                     cobi                                 -
79.   cukup                                   cekap                             -
80.   dadi                                      dados                             -
81.   dadi                                      dados                             -
82.   dalan                                    margi                              -
83.   dandan                                dandos                          -
84.   dawa                                    panjang                         -
85.   dhandhanggula                dhandhanggendhis  -
86.   dhawuhan(bendungan) , dhawahan               -
87.   dhayoh                                tamu                              -
88.   dhemen                              remen                           -
89.   dhewe                                 piyambak                     -
90.   dhewekan                         piyambakan                -
91.   dheweke                            piyambakipun            -
92.   dhisik                                   rumiyin                          -
93.   dhuwit                                 yatra                               -
94.   dhuwur                               inggil                               -
95.   dialan-alani                        dipunpambengi         -
96.   dianti-anti                          dipunantos-antos     -
97.   diapura                                dipunapunten            -
98.   diarani                                 dipunwastani              -
99.   diarep-arep                       dipunajeng-ajeng     -
100.         dikebiri                          dipunbincih                 -

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...