Selasa, 19 Februari 2013

TEMBUNG KRAMA INGGIL


TEMBUNG KRIYA
TEMBUNG NGOKO        TEMBUNG KRAMA   TEMBUNG KRAMA INGGIL  TEMBUNG KRAMA ANDHAP
1.       adus                                  adus                               siram
2.       cukur                                cukur                              paras
3.       dianggo                            dipunangge                      dipunagem, kagem
4.       dikandhani                       dipuncriyosi                     diandikani
5.       dipangan                          dipuntedha                      dipundhahar
6.       dolan                               dolan                               ameng-ameng
7.       dolan-dolan                      mlampah-mlampah          ameng-ameng
8.       gawa                                bekta                              asta
9.       gawe                                damel                              asta
10.   kandha                             criyos                              pangandika
11.   krungu                              mireng                             midhanget
12.   lungguh                             lenggah                           pinarak
13.   mangan                            nedha                             dhahar
14.   mangkat                           mangkat                         tedhak
15.   marani                              murugi                            nedhaki
16.   menehi                             nyukani                           maringi                   nyaosi
17.   meruhi                              nyumerepi                       mriksani
18.   mikir                                 manah                            menggalih
19.   mlaku                               mlampah                         tindak
20.   mulih                                mantuk                            kondur
21.   ngabari                             nyukani sumerep             ngaturi priksa         nyaosi priksa
22.   nggawa                            mbekta                            ngasta
23.   nginep                              nyipeng                           nyare
24.   ngombe                            ngombe                          ngunjuk
25.   nonton                              ningali                             mriksani
26.   nusoni                               nusoni                            nesepi
27.   nyambut gawe                   nyambut damel              ngasta
28.   nyawisi                              nyawisi                         nyaosi
29.   nyidakake                         nyiyosaken                    ngestokaken
30.   nyilih                                 nyambut                        mundhut ngampil       nyuwun ngampil
31.   pakon                               paken                            dhawuh                    ngaturi
32.   takon                                taken                             mundhut priksa         nyuwun priksa
33.   takon                                taken                             ndangu                     nyuwun priksa
34.   turu                                   tilem                              sare
35.   weruh                               sumerep                         priksa

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...