Senin, 19 Juli 2010

DODOL MBAKO NYAMBI DODOL WEDHUS


Lumrahe wong adol kewan iku neng pasar kewan. Nanging kedadean ana ing pasar Tegalombo, Pacitan, Jawa Timur ora kaya mengkono. Mbok bakul mbako (tembako) saliyane dodolan mbako uga nyambi dodol wedhus. Kacetha ing gambar nalika dina iku mbeneri dina pasaran kecamatan Tegalombo yaiku tiba dina Kliwon. Gambar kajepret nalika dina Akad Kliwon tanggal 11 Juli 2010.

3 komentar:

andikosim mengatakan...

ndherek langkung pak....taksih enggal, matur nuwun

Pak Ugeng mengatakan...

Mangga mas Andikosim, ampun bosen-bosen sarta ampun ngantos kacuwan ing galih.

andikosim mengatakan...

Kula dherekaken ngudi lestatun ugi ngrembakanipun kabudayan Jawa, kanthi pangajab mugya kabudayan Jawa mliginipun bab kasusastran Jawa saged misuwur kados jaman Rangga Warsita

Pengikut

Matur Nuwun ...