Minggu, 23 Mei 2010

IN MEMORIAM, GESANG MARTOHARTONO


surem sang dewangkara lampahe
mandheg mangu kalimput ing dhuhkita
ampak-ampakan mega pepuletan
mendhung angendanu arebut dhucung asung belasungkawa
gunung manggut-manggut
manglung tumiyung marang sang sujana gung
angin sumilir angiring tindake pra widadari sarwi anyebar sekar wangi
klebating sampur pratandha bela konjuk ingkang sowan ing pangayunaning Gusti,

sugeng tindak, pak gesang.

prasaja,
pangandika alus manuhara,
nanging bisa anggugah tresna
sanajanta mungsuha
suyud mangalembana


surabaya, 21052010

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...