Selasa, 16 Oktober 2018

CRITA ING PINGGIR SEGARA


tunggak iki
seksi nalika sliramu angucap janji
ora bakal lali sanadyanta kapalang jaladri
ora bakal wurung sanadyan kalingan gunung
ora bakal sirna kasaput mega
pinatri ing sajroning ati

oyod-oyod tresna nggubed bantala
rumambat ing perenging gegayuhan
koksiram banyu pangarep-arep
kokrabuk esem lan guyu
kokdhangir welas lan asih
koklela tembung manuhara
pupusing asmara padha trubus
semi anjangka mega mulya

nanging saiki
pitung ketiga anggonku nganti,
tunggak iki
mati tan bisa semi
iline jaman anggerus tunggaking katresnan
kentir anjog ing baweraning segara panguripan
mung bisa sumarah
kemampul kablebeg sarah
tan bisa obah
tanpa guna
tanpa tanja
gumlethak ing pinggiring segara sangsara


surabaya, 16102018


Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...