Senin, 08 Februari 2016

SITUS TANDHAWANGSA
Situs Tandhawangsa (Tondowongso) manggon ana ing dhukuh Tandhawangsa, desa Gayam, kecamatan Gurah, kabupaten Kediri.
Situs iki ditemokake sepisanan nalika tanggal 13 Januari 2007 yaiku nalika wong-wong padha nambang (ndhudhuk) wedhi kanggo urugan. Dene dinas Purbakala nganakake panaliten kang sepisanan tanggal  16 April 2007.
Panaliten dianakake dening Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) banjur diterusake dening Balai Arkeologi (BALAR) ing Ngayojakarta.
Jembare situs iki kira –kira 9800 m2 , kang kedadean  struktur candhi kang cacahe luwih saka siji. Artefak kang ditemokake ing situs Tandhawangsa iku antarane :
Ø  Siwa Caturmukha
Ø  Durga Mahisasura
Ø  Surya
Ø  Candra
Ø  Nandi
Ø  Yoni,
Ø  Mahakala, lll.
Barang-barang tinggalan utawa artefak kang ditemokake ing situs Tandhawangsa iki saiki isih disimpen lan ditaliti ana ing BPCB Jawa Timur ing Trowulan.
Miturut panemune para ahli situs Tandhawangsa minangka wakil saka Jaman Kadiri (1045 – 1222 AD).
Kahanane situs iki saiki kaya kang kacetha ing gambar ngisor.


Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...