Rabu, 10 Februari 2016

SESELAN ER, EL, ETH, EDH.Seselan (sisipan, infiks) manggone ana ing antarane aksara purwaning tembung karo aksara kapindho. Gunane  seselan er, el, eth, edh lumrahe kanggo mangun tembung katrangan. Panganggone ing ukara lumrah dipurwani nganggo pating utawa mak, nanging uga ana seselan er lan el kang kanggo mangun tembung aran kayata : krumpul, clangap, kluwung, lsp.   Ing pocapan sadina-dina tembung lingga kang kaseselan er, el lumrahe dadi tembung plutan, kayata : berengok dadi brengok, keluwung dadi kluwung, lsp

SESELAN ER,
bengok            + er      >       berengok            >       brengok
cangap            + er      >       cerangap             >       crangap
canguk            + er      >       ceranguk             >       cranguk
canthèl            + er      >       ceranthèl             >       cranthèl
canthol            + er      >       ceranthol            >       cranthol
cenuk              + er      >       cerenuk              >       crenuk
complong        + er      >       ceromplong        >       cromplong
cuwèt              + er      >       ceruwèt              >       cruwèt
gandhul           + er      >       gerandhul            >       grandhul
kampul            + er      >       kerampul            >       krampul
kanthil             + er      >       keranthil             >       kranthil
kelap               + er      >       kerelap              >       krelap
kelip                + er      >       kerelip               >       krelip
kelop               + er      >       kerelop              >       krelop
kumpul            + er      >       kerumpul            >       krumpul
pencil              + er      >       perencil             >       prencil
penthil             + er      >       perenthil             >       prenthil
penthul            + er      >       perenthul            >       prenthul


 Gambar : Krumpul

SESELAN EL.
candhak          + el      >       celandhak          >       clandhak (an)
cangap            + el      >       celangap            >       clangap
gebyar             + el      >       gelebyar             >       glebyar
gebyur             + el      >       gelebyur             >       glebyur
gereng             + el      >       gelereng              >       glereng
gero                 + el      >       gelero                 >       glero
jedhèr              + el      >       jeledhèr              >       jledhèr
jegur                + el      >       jelegur                >       jlegur
jerit                  + el      >       jelerit                  >       jlerit
kencar             + el      >       kelencar              >       klencar
kepyur             + el      >       kelepyur             >       klepyur
kèwèr              + el      >       kelèwèr              >       klèwèr
kuwung            + el      >       keluwung            >       kluwung

Gambar : Kluwung

Miturut panemune S Padmosukotjo ing buku Paramasastra Jawa ana seselan ETH lan EDH tuladhane :
 
SESELAN ETH.
kanthil             + eth    >       kethanthil

SESELAN EDH.
gandhul           + edh   >       gedhandhul

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...