Rabu, 15 Januari 2014

RASA SENENG LAN RASA GETHING

Wong seneng ora kurang pengalem, wong gething ora kurang panacad.

Sesrawungan ing bebrayan agung ora luput karo rasa seneng lan rasa gething. Yen wong mau seneng marang sawijining wong mula anggone ngalembana ngibarate nganti sundhul langit. Suwalike yen wong mau nduweni rasa gething , uga ora kurang anggone nacad, paribasane entek amek kurang golek.
Manungsa, iku mesthi nduweni kaluwihan nanging uga nduweni kekurangan. Wong sing dicacad entek amek kurang golek mau, ora mung nduweni kekurangan wae, nanging uga mesthi nduweni kaluwihan., sing kadhang kala ora diduweni dening wong sing dialem. Wong sing dialem nganti sundhul langit, uga mesthi nduweni kekurangan. Ora ana wong ing alam donya iku sing sampurna. Mula becike samadya wae luuur.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...