Jumat, 08 Januari 2010

KAPAN ?

lempeng,
lakuning lintang ing awang-awang tanpa giwang
tumata, tanpa tidha-tidha
tanpa owah wegah oncat saka dalan kang tanpa prenah
katon endah

onya,
lakuning manungsa ing alam donya
gawe gendra udreg-udregan tanpa tanja
dadi pepucuking uru-ara , kanggo sapa ?
duraka ngambra-ambra
adoh saka kang gumantung jroning dhadha

perkara,
sumber dahuru
tansah mili lumintu
datan ngetung wektu

lebur,
jujur sanajan wis teka lawanging kubur
kalimput ati peteng ngregemeng kebrukan gunung geneng

kapan,
culika katiyuping samirana ?


surabaya, 10012010.

2 komentar:

Paromo Suko mengatakan...

kapan?
namung dhawah sumarah
marang Sang Akarya Dhawuh

Pak Ugeng mengatakan...

Panci manungsa menika namung saderma nglampahi.

Pengikut

Matur Nuwun ...