Kamis, 31 Desember 2009

Supervisi


Sing dakcritakake iki kedadean ana ing sawijining sekolahan, sing cetha ing Surabaya (sekolahane ora perlu dakkandhakake). Nalika samana ing sekolahan mau arep dianakake supervisi. Miturut tatanan kurikulum sing saiki dilakoni saben guru kudu di supervisi . Supervisi iku dianakake sekolahan dhewe, ora supervise saka Pengawas Diknas. Sing disupervisi para guru-guru. Kepriye carane lan anggone mulang, wis nurut RPP sing ditemtokake utawa digawe guru mau apa durung, cocog karo RPP apa ora, bener lan nurut teori apa ora, mlenceng apa ora, utawa rampung apa ora lan sapanunggalane.
Sing kawogan utawa sing nduweni wewenang “nyupervisi” yaiku bapak Kepala Sekolah. Sarehne pegaweyane Kepala Sekolah iku akeh, mula supervisi mau “didelegasekake” marang guru-guru sing tuwa, apa tuwa umure utawa tuwa pengalamane, paling dhuwur pangkate lan jabatane utawa guru ditugasake dening bapak Kepala Sekolah. Aturan kaya mangkono kanggo ngawekani mbok menawa ana salah utawa kurange guru, ora sungkan-sungkan ngelikake utawa menehi “saran” marang guru sing disupervisi.
Nalika iku sing disupervisi guru Olah Raga. Supaya bisa meruhi kurang lan orane , guru sing ditugasi nyupervisi uga tunggal wulangane., yaiku guru Olah Raga uga. Mung bae guru sing disupervisi wis tuwa umure, pengalamane mulang wis kira –kira telung puluh taun luwih, golongane wis IV B, lan arep pensiun. Dene sing nyupervisi guru lagi wae mlebu, statuse isih CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).
Lumrahe, guru-guru enom iku semangat lan idealismene dhuwur banget, lan kepingin ngetrapake teori-teori sing diangsu saka bangku kuliahe. Lan lumrahe murid-murid isih dianggep padha karo awake dhewe. Durung ngerti yen murid-murid iku nduweni kemampuan lan bakat sing ora padha. Siji lan sijine nduweni lagak lageyan sing beda. Mula supaya bisa dadi guru sing becik kudu nduweni pengalaman paling ora telu ngati limang taun.
Meruhi kahanan kaya mangkene kanca-kanca padha bingung, gumun lan ngguyu. Bingung jalaran apa aturan saka Diknas iku pancen kaya mangkono ? Mesthine sing luwih nduweni wewenang iku guru sing paling ora pengalaman mulange wis suwe. Jalaran mulang iku - ana sing ngarani - pegaweyan sing kalebu seni. Ora saben uwong bisa nglakoni kanthi becik. Ana guru sarjana peng-pengan ning mulange ora disenengi murid, ana guru sing biasa-biasa bae, malah yen mulang disenengi murid-muride. Gumun, kok bisa guru CPNS bisa nyupervisi guru golongan IV B. Apa pancen guru CPNS iku mau sawijining guru sing hebat. Ngguyu jalaran lucu. Nalika pak guru sing disupervisi ditakoni kepriye komentare, wangsulane ……….mung ngguyu cekakakan.
Kepriye ca, sampeyan disupervisi sapa ? Lan kepriye pak petinggi Diknas, apa ya pancen kaya ngono ?

1 komentar:

mawaradi mengatakan...

Ihik-ihik kula wontenipun inggih namung nggujeng kok pak Ugeng.Guru golongan IV dipun supervisi guru golongan IIIa taksih capeg,iki guyon apa dagelan ta.Aneh nanging nyata,ihik-ihik.......

Pengikut

Matur Nuwun ...