Selasa, 03 November 2009

NYEMAK BASA SUROBOYOAN JTV (3)Barang kasil colongan iku disita Pulisi. Tembung kasil colongan benere asil colongan. Kasil saka tembung ka + asil (hasil) tegese berhasil. Tembung “hasil (BI)”kanggone wong Jawa luwih cedak nang “asil” tinimbang nang “kasil”. Conto : Hamengku gati dadi amengku gati, hanyakra wati dadi anyakra wati , hamengku buwana dadi amengku buwana ora kamengku gati, kanyakrawati, kamengku buwana. Ukara ing duwur yen ditegesi basa Indonesia dadi “barang berhasil curian itu disita pulisi”. Conto liyane : Asile liga kompetisi : Kaiser Laurten kasil dadi juara loro.
Kaiser Laurten medhayoh nang kandange Energie Cottbus . Medhayoh (bertandang, bertamu) iku tujuwane saliyane perang utawa nglawan. Yen nduweni teges nglawan sing pas nglurug. Ing basa Indonesia pancen durung ana istilah sing pas kanggo nglurug.
Kaiser Laurten pethangkringan neng rangking loro. Linggane (kata dasar)petangkringan : petangkring. Benere : Kaiser Laurten metangkring (nangkring) nang rangking loro. Tembung pethangkringan nduweni teges obah utawa ambal-ambalan utawa akeh. Conto : Arek-arek pethangkringan ing wit pelem.
keplintir dengkule mesthine keslio (?). Apa ana dengkul keplintir, mestine sing keplintir iku sikile, ora dengkule.
lempeng maine =kenceng maine. Lempeng tegese lurus, jujur, conto : dalane lempeng, lempeng atine. Benere “pemain Brasil tambah kenceng maine mungsuh Gana” basa Indonesiane pemain Brasil tambah giat (keras, bersemangat ) permainannya melawan Ghana.
Lomba pitik sab-saban tetep rame digatekno wong.Digatekno iku Indonesiane “diperhatikan” . Ing ukara iku sing bener ditontok (ditonton, dilihat). Apa ana ukara “ arek-arek gemrudug arep podo nggatekno bioskop”?
Pak Nut nduweni pengarepan pemerintah melu ngrumat bangunan kuno. Pengarep-arep (harapan = pangarep-arep, arep-arep). Benere “pak Nut nduweni pengarep-arep yen pemerintah melu ngrumat bangunan kuno.”
Polahe balunge akeh sing sempal akire wong iki matek. Sempal iku tegese potol, yen akeh sing sempal tegese protol utawa mrotoli. Balunge sempal iku wujude kepriye ? Apa nganti tangane mencelat, sikile minggat, igane kececeran kok nganti balunge sempal ?
Polres Sidoarjo panen maling mentoloan mbarek maling bronfit.Kira-kira apa ana maling sing gak mentoloan. Kabeh maling mesti mentoloan, yen gak mentoloan ya gak sido maling. Maling mentoloan iku maling opo ?
Siji penumpang sing ilang saiki wis ditemokno (Satu penumpang yang hilang telah ditemukan). Benere “penumpang siji sing ilang saiki wis ditemokno.”
Tembok pabrik rubuh katerjang angin pentil muter. Tembung “pentil muter” iku dijupuk saka basa apa? Ing basa Indonesia ana tembung “puting beliung”, pentil = puting, beliung = muter(?). Yen ora kliru beliung iku jinise kapak utawa pecok kanggo negor kayu, kok dadi muter ? Ing basa Suroboyo ana tetembungan ulur-ulur = angin wujude dawa ireng muter, lumrahe ana ing segara. Lesus = angin banter. Topan = angin banter.
Ana tutuge .

1 komentar:

mawaradi mengatakan...

Guru basa Jawa wajib maca, ora maca tunjangan profesi ora dibayar.....setuju

Pengikut

Matur Nuwun ...