Kamis, 16 Juli 2009

Tembung Kang Nduweni Teges Wilangan (2)


Watak papat

sumber : tuk, sumur
sumur : sumur.
tlaga : tlaga.
wening : bening
karya : gawe , nganggo
masuh : ngumbah
udan : jawah
bun : ebun.
her : banyu,toya
dadya : dadi, dados.
warna : warni
warih : banyu, toya
waudadi : seganten, segara
tirta : banyu,toya
nadi : lepen.
dadi : dados
suci : resik
wedang : toya benter
tawa : wantah.


Watak lima.

saya : sangsaya
galak : galak
guling : 1. bantal panjang, 2. tilem
wil : danawa,buta
yaksa : danawa, buta
raseksa : danawa,buta
marga : jalaran, sebab.
pandhawa : putrane Pandhu
lungid : landhep
bana : panah, jemparing
warayang : panah,jemparing.
sara : panah, jemparing.
wisaya : piranti ngrenah mungsuh
pancakara :perang
cakra : jemparing, bunder.
hru :jemparing
astra : jemparing
gati : 1. angin 2. perlu
tinata : 1. tata + in 2. angin
braja : 1. gaman 2. panah 3.angin
margana : panah, jemparing
angin : samirana, bayu.


Watak enem .

mangsa : 1. wektu 2.mangan tumraping kewan galak.
nenem : sad (kw)
carem : salulut
raras : endah
rasa : rasa
madu : maduning tawon
hartati : legi,manis.
naya : mangsa nenem.
sad : tembung wilangan ateges 6
wayang : ringgit, ngemu surasa obah
wuyungan : gandrung
ilat : ilat , lidhah (K.inggil)
kilat : thathit.
obah : ebah.
manis : legi.
glinggang : kayu
prabatang : kayu rubuh
oyig : obah
madura : legi, manis.
sarkkara : legi,manis.
retu : 1. geger 2. wektu 6 tahun.
lona : kecut
tikta : pait.
kayasa : rasa sepet.
anggas : 1. kayu 2. walang.
anggang-anggang : jenenging kewan.
gonjing : obah
tahen : 1. tahan 2. kayu.
wreksa : kayu.
winayang : mangsa 6
kayu : kajeng
anggana : ijen, tanpa kanthi.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...