Selasa, 14 Juli 2009

Tembung Kang Nduweni Teges Wilangan (1)

Tembung-embung kang nduweni watak wilangan ing antarane :


Watak siji.

Janma : Jalma, tiyang, manungsa.
Nabi : 1. Panuntun agami. 2. Wudel.
Tunggal : satunggal.
Badan : awak, angga.
Gusti: Gusti Allah.
Rupa: rupi, warni.
Maha: linangkung, pinunjul.
Buda :Buddha Gautama.
Samadi: 1. Jubur 2. Manekung.
Iku : 1. Buntut 2. Punika.
Pamase: ratu.
Surya: srengenge.
Candra: rembulan.
Sasa: lintang.
Wiji: isi ingkang katanem.
Godhong: ron.
Lek : sasi, wulan, rembulan.
Kenya : prawan.
Wungkul: wetah, bunder.
Urip: gesang.
Nekung: manekung, samadi.
Nyata : yektos, sejatos.
Sudira: prawira, kendel, wani.
Tyas : ati, manah
Putra: anak.Watak loro .

Panganten: temanten.
Dwi: loro, kalih.
Nembah: nyembah, manembah.
Suku : sikil, sampeyan.
Gandheng: kanthet, ganthet, kanthi.
Asta : tangan, asta.
Ndulu: ndeleng, ningali.
Dresthi : alis.
Netra : mripat.
Myat : mandeng, ningali.
Buja : Rau.
Bujana : tedha, sesegah, suguhan.
Karnan : seneng.
Ngrengga : maesi, majang.
Athi-athi : athi-athi, kening.
Paksa : bau, swiwi.
Apasang : arakit, ngrakit.
Carana : sikil, rerenggan.
Sikara : tangan, siya-siya.
Bau : boja, buja.
Suwiwi : swiwi, lar.


Watak telu.


Tri : telu, tiga.
Jatha : siyung.
Lir : kaya, kados.
Wrin : weruh, sumerep.
Dahana : geni, latu.
Kaya : kados, kadi.
Wignya : sugih kawruh, pinter.
Uninga : sumerep, obor.
Brama : geni, latu.
Api : geni, latu.
Anahuti : wrejit, cacing.
Sorot : cahya, sinar, sunar.
Murub : mubyar.
Kobar : kobong, kabesmi.
Guna : geni, kapinteran.
Ujwala : sorot, sunar.
Teken : teken, lantaran.
Siking : geni, upet.
Keksi : katon, katingal.
Bahni : geni, latu.
Kukus : kukusing latu.
Apyu : geni, latu.
Nala : ati, geni, latu.
Bente : panas
Rananggana : paprangan.
Katon : katara, katawis.
Panas : benter.
Pindha : kaya, kados, kadi.
Agni : geni, latu.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...