Sabtu, 04 Juli 2009

PSB On Line


Dinas Pendidikan Kota Surabaya nduweni kebijakan yen Pendaftaran murid baru saiki nganggo sistem on line. Ateges para calon murid saiki wis ora perlu gemrudug menyang sekolahan nggawa map isi thethek bengek sing dibutuhake kanggo ndaftar. Mesthi wae kabijakan sing kaya mangkono iku nuwuhake pro lan kontra. Sing "pro" seneng, amarga Dinas Pendidikan Kota wis nganggo sarana sing "intelek", lan mesthi wae wong-wong sing pro mau familier (kulina) nganggo sarana IT. Kanggone sing kontra rumangsa angel, ribet, ora ngerti carane lsp. Sanajanta ing web site wis dituduhake cara-carane nganggo, ndaftar, kapan, lan ing ngendi papan panggonane. Dilalah kersane Allah, PSB On-Line mau kok ya ngadat. Ora gelem mlaku. Sanajanta ing web site mau wis ditulis "PSB On Line masih dalam Perbaikan". Kahanan iki ndadekake saya kuciwane para calon wali murid sing arep ndhaftarake putrane. Akeh sing rumangsa bingung ndeleng kahanan mau.
Saiki kahanan sing kaya mangkono iku wis bisa diatasi.Lan PSB On-Line wis bisa mlaku kanthi lancar.
Apa tujuwane PSB on-line mau. Ing antarane wali murid wis ora bisa golek dalan mburi supaya putrane bisa mlebu ing sekolah sing dikarepake. Nanging apa iya ?
Sing perlu ditliti yaiku wektu sawise pendaftaran lan sawise masa orientasi sekolah utawa MOS. Saupamane cacahe murid mau padha karo wektu pendaftaran mesthi wae PSB on line iku dilakoni kanthi temen, nanging yen sawise MOS muride tambah......, ya iku aku sing ora ngerti ....

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...