Minggu, 14 Desember 2008

Gondoruwo Nyekel Maling


Kabar saka Kualalumpur : Ana maling sing lagi mbobol toko ditemokake sekarat ing jero toko. Wis watara telung dina maling mau ora bisa metu, ora mangan lan ora ngombe. Nalika ditakoni dheweke ngandhakake menawa maling mau ditawan dening gendruwo.
Wakil Kepala Kepolisian Malaysia ngandhakake yen si maling apes mau dipergoki dhewe dening sing duwe toko, sing ditinggal mudhik nalika lebaran Idhul Adha. Jalaran mesakake, banjur diundangake ambulans digawa menyang rumah sakit.
Associated Press ngandhakake yen si maling bola-bali nyoba metu saka toko, nanging tetep ora bisa. Jalaran ana gendruwo sing ndhusur-ndhusurake menyang lemah. Wusanane maling sing umure 36 taun iku wurung lan kaliren jalaran telung dina telung bengi ora mangan lan ora ngombe.
"Saben arep mlayu, rumangsaku ana gendruwo sing njongkrakake aku", kandhane maling mau marang polisi.
Saiki dheweke dirawat ing Rumah sakit Kemaman Hospital kanggo mulihake awake.
Piye ca, yen gondoruwo sa donya iki atine apik kaya mengkono mesthi ora bakal ana maling !

(JP, Minggu 14 Desember 2008)

1 komentar:

Mbah Suro mengatakan...

Saya mau komentar pakai bhs jawa kok angel pak, yang sering kita dengar gendruwo sering mengganggu istri orang dengan cara menyamar seolah-olah sebagai sang suami bahkan sampai hubungan suami istri segala dan bila sampai berketurunan suatu saat anak keturunannya akan diambil kemudian alias hilang.

Pengikut

Matur Nuwun ...