Selasa, 23 Juni 2015

REMBUG BAB CANDHI DERMO.
Ing Negarakretagama pupuh 77 pada kapisan ana tetembungan “Nandinagara”. Tembung mau unine memper karo karo jenenge desa  panggonan candhi Derma yaiku desa Candhinagoro. Saliyane iku uga ana tembung “Waharu” kang kira-kira bisa dipesthekake panggonan iku dadi desa Waru sing saiki iki.
Kaping pindhone candhi ing Candhinagoro kasebut karan Dermo. Tembung iki apa ora saka tembung Dharrma kang ateges makam kaya ing tembung dinarmeng ing Kagenengan sing tegese dimakamake ing Kagenengan.

Ing pupuh kasebut diterangake mangkene :

Pupuh 77
1.      nahan muwah kasugatan / kabajradaran akrameka wuwusen,

içanabajra ri nadi tada mwan i mukuh ri samban i tajuɳ,

lawan tan amrtasabha ri baɳbaniri boddi (125b) mula waharu,

tampak / duri paruha tandare kumudaratna nandinagara.

Kira-kira jarwane mangkene :

Mangkono sabanjure desa kabudhan kabrajadaran bakal dituturake ,
Içanabajra , ing  Naditara, sarta ing  Mukuh, ing Sambang,  ing  Tajung,
Lan  Amretasabha , ing Bangbangi, ing Bodimula, Waharu,
Tampak Duri, Paruha, Tandara, ing Kumudaratna, Nandinagara

Katrangan :
Kabrajadaran yaiku sekte utawa alirane wong-wong kang ngrasuk agama Tantri Bajrayana
Kanthi bukti mau ateges candhi Derma wis ana nalika Negarakrtagama katulis kanthi sengkalan adri – gaja - aryyama ( gunung – gajah – srengenge ) ing taun 1287 Ç /1365 M.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...