Selasa, 11 Februari 2014

ARANE WAYAH
wayah dhuwur , jam 6 esuk
trenceng, jam 8 esuk
wisan gawe, jam 9.30 esuk
tengange. jam 11 - 12 awan
bedhug, jam 12 awan
luhur, jam 1 awan
lingsir kulon, jam 3 sore
asar, jam 4 sore
tunggang gunung, jam 5 sore
candhikala, jam 5.30 - 6 ( surup )
magrib, jam 6 bengi
Isya, jam 7 bengi
sirep bocah, jam 8 bengi
sirep wong, jam 10 bengi
tengah wengi, jam 12 bengi
lingsir wengi, jam 1 bengi
jago kluruk, jam 3 esuk
bang-bang wetan, jam 4 esuk
Subuh, jam 4.30 esuk
saput lemah, jam 5 esuk
repet - repet, jam 5.30 esuk
byar, jam 5.30 esuk

Wong Jawa duwe arane wayah sedina-suwengi kaya mengkono iku.

Djajoes Pete Leresipun, sawung kluruk punika kaping tiga. (1) Kluruk sepisan, watawis jam 1 dalu.Nanging namung setunggal kalih sawung ingkang kepireng kluruk. (2) Mekaten ugi kluruk ingkang kaping kalih, namung setunggal kalih sawung ingkang nyuwanten. (3) Kluruk pungkasan punika ingkang rame saut-sautan, wancinipun gagat enjang, jam 3 enjing.

Seratane mas Djajus Pete.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...