Kamis, 10 November 2011

Candrasengkala (9)

Atur wangsulan dhumateng ibu Ana ingkang putranipun Insya Allah badhe lair Ing taun 2012 Masehi.
Cara pangrakitipun sengkalan :
2012 dipun walik 2102

Tembung-tembung ingkang ngandhut angka taun 2102 inggih menika :
2 = Kanthi, kinanthi; rena =seneng, kasmaran, asmara; dwi
1 = Kenya; surya; sudira = kendel, tyas = ati, putra
0 = Jati; sayekti; luhur
2 = Kanthi, kinanthi; rena =seneng, kasmaran, asmara; dwi

Dadosing nami ingkang ngandhut sengkalan saged kula aturaken kados makaten :
1. Dwi Putranta Jati Asmara.
2. Dwi Surya Jati Asmara
3. Dwi Putranta Luhur Asmara.
4. Dwi Putranti Jati Asmarani.
5. Renaningtyas Jati Asmarani .
6. Renaningtyas Jati Asmaranti.
7. Kinanthi Tyas Jati Asmarani.

Katrangan :
1. Angka 1 ngantos 3 menawi putra kakung
2. Angka 1 ngantos 4 menawi putra menika kaleres dhawah nomer kalih.
3. Tembung Putranta, putranti tegesipun anakmu.
4. Tamtunipun ukara ing sengkalan kaliyan kangge nami wonten bedanipun, menawi sengkalan tembungipun saged mardika dipunparingi ater-ater, seselan lan sanesipun, menawi name limrahipun cekap lingganipun.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...